• 14 kwietnia 2020
 • iod
 • 0

Jak chronić siebie i innych.


WIEDZ JAK ROZPRZESTRZENIA SIĘ KORONAWIRUS

 • Nie istnieje obecnie szczepionka, chroniąca przed zakażeniem
 • Najlepszym sposobem zapobiegnięcia chorobie jest unikanie kontaktu z wirusem.
 • Wirus rozprzestrzenia się głównie z osoby na osobę:
 • pomiędzy ludźmi pozostającymi w bliskim kontakcie (poniżej 1,8m),
 • poprzez zakażenie kropelkowe gdy zakażona osoba kaszlnie, kichnie lub mówi,
 • kropelki poprzez nos lub usta mogą zostać wciągnięte do płuc,
 • ostatnie studia pokazały, że COVID-19 może być roznoszony przez osoby, u których nie występują objawy.

KAŻDY POWINIEN

Myć często ręce:

 • Myj często swoje dłonie przy pomocy mydła i wody przez minimum 20 sekund, zwłaszcza gdy byłeś w miejscu publicznym, wydmuchiwałeś nos, kaszlałeś lub kichałeś.
 • Jeśli w danej chwili nie masz dostępu do mydła i wody, użyj odkażacz do rąk, który zawiera przynajmniej 60% alkohol. Pokryj odkażaczem całą powierzchnię dłoni i pocieraj je o siebie aż staną się całkowicie suche.
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi dłońmi.

Unikać bliskiego kontaktu:

 • Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi osobami.
 • Pozostań w domu.
 • Zachowaj dystans do innych osób – pamiętaj, że zarażać mogą również osoby bez żadnych symptomów choroby.

W miejscach publicznych zasłaniać usta i nos maseczką:

 • Możesz zarazić innych koronawirusem nawet gdy nie czujesz się chory.
 • Każdy powinien zasłaniać usta i nos materiałową maseczką gdy przebywa między innymi ludźmi np. w sklepie czy w autobusie.
 • Maseczka nie powinna być nakładana na dzieci poniżej 2 roku życia, osoby w problemami oddechowymi, nieprzytomne lub niezdolne do samodzielnego zdjęcia maseczki.
 • Maseczka ma na celu ochronę innych ludzi na wypadek, gdybyś był zakażony.
 • Nie używaj masek przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia.
 • Zachowaj dystans minimum 1,8 metra między tobą a innymi ludźmi. Maseczka nie jest substytutem dla dystansu społecznego.

Zasłaniać usta podczas kaszlenia i kichania:

 • Jeśli nie przebywasz w przestrzeni publicznej i nie masz na sobie maseczki, zawsze zasłaniaj usta i nos chusteczką lub wewnętrzną częścią łokcia gdy kichasz lub kaszlesz.
 • Wyrzuć zużytą chusteczkę do kosza.
 • Natychmiast umyj ręce przy pomocy mydła i wody przez minimum 20 sekund. Jeśli w danej chwili nie masz dostępu do mydła i wody, użyj odkażacz do rąk, który zawiera przynajmniej 60% alkohol.

Czyścić i dezynfekować:

 • Czyść i dezynfekuj codziennie często dotykane powierzchnie takie jak stoły, klamki, włączniki światła, blaty kuchenne, biurka, telefony, klawiatury, toalety, krany i zlewy.
 • Jeśli powierzchnia jest brudna, wyczyść ją przy pomocy detergentów lub mydła i wody.

Źródło: Centers for Disease Control and Prevention
Link: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html