• 19 listopada 2020
  • iod
  • 0

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze.

Jeżeli udało Ci się pokonać koronawirusa, to prosimy Cię abyś pomógł innym. Twoje osocze może uratować życie!

Kto może oddać osocze?
• osoby, które spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 roku w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741)
• przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,
• od zakończenia występowania objawów minęło 28 dni
• od zakończenia izolacji minęło 18 dni – w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy;
• są w wieku 18-65 lat;
• w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Gdzie można oddać osocze?
RCKiK Poznań, ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań, pon.-pt. 7.30-14.30, tel. 61 886 33 54; ozdrowieniec@rckik.poznań.pl